Dane personalne
Imię i nazwisko dr Eliza Jabłońska
Telefon (17) 8651651
Email
Budynek L
Nr pokoju 12
Adres Powstańców Warszawy 8
Jednostka organizacyjna Zakład Matematyki Dyskretnej, Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 2002 - tytuł magistra matematyki (specjalność: zastosowania matematyki) na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Szczecińskiego; praca magisterska pt.  Funkcje I klasy Baire’a; promotor dr Franciszek Prus-Wiśniowski,

 • 2007 - stopień doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Akademii Pedagogicznej w Krakowie; praca doktorska pt. O rozwiązaniach pewnego uogólnienia równania funkcyjnego Gołąba-Schinzela; promotor prof. AP, dr hab. Janusz Brzdęk.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 2002-2007 - asystent w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej,

 • 2007-2016 - adiunkt w Katedrze Matematyki Politechniki Rzeszowskiej,

 • od 2016 - adiunkt w Zakładzie Matematyki Dyskretnej Politechniki Rzeszowskiej.

Działalność organizacyjna:

 • sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2007/08, 2008/09, 2009/10,

 • przewodnicząca Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 2010/11,

 • członek Komitetu Okręgowego  Olimpiady Matematycznej (Okręg Podkarpacki) w latach 2011-2013,

 • od 09.2016 członek Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej,

 • od 09.2016 członek zespołu redakcyjnego Gazety Politechniki. 

Udział w konferencjach:

 • 09.2006 - 11th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, referat pt. Solutions of a generalized Gołąb-Schinzel functional equation.

 • 09.2008 - 12th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, referat pt. On Christensen measuarability and a generalized Gołąb-Schinzel equation.

 • 09.2009 - 13th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Małe Ciche, referat pt. About solutions of a generalized Gołąb-Schinzel equation

 • 09.2011 - 14th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, referat pt. On the pexiderized Gołąb-Schinzel equation.

 • 09.2012 -  26th Summer Conference on Real Functions Theory, Stara Lesna, Słowacja, referat pt. On the pexiderized Gołąb-Schinzel equation.

 • 12.2012 -  International Conference on the Theory, Methods and Applications of Nonlinear Equations, Kingsville, Texas, USA, referat pt. On generalized Gołąb-Schinzel equations.

 • 06.2013 - 51st International Symposium on Functional Equations, Rzeszów, referat pt. On the pexiderized Gołąb-Schinzel equation.

 • 09.2013 - XXVII International Summer Conference on Real Functions Theory, Niedzica,  referat pt. On the Gołąb-Schinzel inequality.

 • 06.2014 - Conference on Ulam's Type Stability, Rytro, referat pt. Fixed points almost everywhere and Hyers-Ulam stability.

 • 06.2014 - 52nd International Symposium on Functional Equations, Innsbruck, Austria, referat pt. On Haar meager sets and Piccard's theorem.

 • 09.2014 - 28th International Summer Conference on Real Functions Theory, Stara Lesna, Słowacja, referat pt. On Haar meager sets.

 • 05.2015 - 16th International Conference on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, referat pt. Fixed points almost everywhere and Hyers-Ulam stability.

 • 09.2015 - 29th International Summer Conference on Real Functions Theory, Niedzica, referat pt. Haar meager sets and a theorem of Piccard's type

 • 06.2016 - 54th International Symposium on Functional Equations, Hajduszoboszlo, Węgry, referat pt. Some analogies between Haar meager sets and Haar null sets.

 • 07.2016 - Conference on Ulam's Type Stability, Cluj-Napoca, Rumunia, referat pt. Ulam's stability of a generalization of the Frechet functional equation.

 • 09.2016 - 30th International Summer Conference on Real Functions Theory, Stara Lesna, Słowacja, referat pt. On Haar meager sets.

 • 06.2017 - Dynamics, Functional Equations, Infinite Combinatorics & Probability Conference, Londyn, UK, referat pt. Properties of Haar meager sets, analogous to properties of Haar null sets. 

 • 07.2017 - International Symposium on Functional Equations and Inequalities, Będlewo, referat pt. Solution of a problem posed by K. Baron and R. Ger.

 • 09.2017 - The International Conference in Functional Anaysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach, Lwów, Ukraina, referat pt. Some analogies between Haar meager sets and Haar null sets

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2008 - indywidualna nagroda Rektora PRz  III stopnia za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki,
 • 2010 - indywidualna nagroda Rektora PRz III stopnia za cykl publikacji naukowych na temat rozwiązań uogólnionego równania Gołąba- Schinzela,

 • 2011 - indywidualna nagroda Rektora PRz III stopnia za cykl publikacji naukowych na temat rozwiązań uogólnionego równania Gołąba- Schinzela,

 • 2012 - indywidualna nagroda Rektora PRz II stopnia za cykl publikacji na temat rozwiązań równań funkcyjnych typu Gołąba- Schinzela,

 • 2014 - the ISFE Medal for outstanding contributions to the 52nd International Symposium on Functional Equations.

 • 2016 - indywidualna nagroda Rektora PRz II stopnia za cykl publikacji z teorii równań funkcyjnych.

 • 2017 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom